πλασματικός χώρος

This isn’t August ’69
Κάποιες επιλέγουν να βάζουν βόμβες,
άλλοι να φτιάχνουν εναλλακτικά μαγαζιά,
άλλοι να κάνουν τέχνη και κοινόβια,
μερικές να μαζεύουν δεκάδες ζώα απ’ το δρόμο,
πολλοί και πολλές δημιουργούν ανεξάρτητα
έντυπα που φτάνουν απ’ την Βαλαωρίτου μέχρι
και τις καταλήψεις.

βίντεο απ’ την και στην K.

Ήττα,Κυκλοθυμία, Κ.

Η ήττα ενδέχεται να να εμπεριέχει μελλοντικές νίκες,ενώ η απλή αντιγραφή των μακινών νικών ενδέχεται να διαιωνίσει την ήττα.
Αν πρόκειται κανείς να διατηρήσει την ευαισθησία του ας είναι ο ηττημένος.
Τα χωριά μας έχουν κυκλωθεί απ’ το θάνατο.