φακ οφ τέοντορ

“Τώρα, αν υπάρχει κάποιο πράγμα που είναι κοινό μεταξύ των “μοντέρνων” και των “μεταμοντέρνων” φιλόσοφων, πέρα από τις αντιπαραθέσεις που τους χωρίζουν, είναι αυτή η υπέρμετρη βεβαιότητα στις δυνάμεις της γλώσσας. Αυτή είναι η τυπική αυταπάτη του λέκτορα, ο οποίος μπορεί να θεωρεί ένα ακαδημαϊκό σχολιασμό ως μία πολιτική δράση ή την κριτική κειμένων σαν ένα επίτευγμα της αντίστασης, και να βιώνει τις επαναστάσεις στο πεδίο των λέξεων σαν τόσο ριζοσπαστικές όσο και οι επαναστάσεις στο πεδίο των πραγμάτων.”

Πιέρ Μπουρντιέ, Πασκαλιανοί διαλογισμοί, σελ. 3